Moje Nowe Miasto
ul. Kawaleryjska/Grażyny
Postęp prac na budowie
Kwiecień
2018
Wykonano montaż lekkich ścianek odgrodzenia komórek lokatorskich w systemie KFL
Wykonano montaż lekkich ścianek odgrodzenia komórek lokatorskich w systemie KFL. Wykonywana jest żywica w hali garażowej oraz wykonywane oznaczenie poziome i pionowe w garażu. Zakończono malwanie części wpsólnych oraz prace gresiarskie. Uzyskano pozytywną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą do użytkowania dźwigi osobowe. Prowadzone są prace z elewacją lekko-mokrą oraz wykonywane są tereny zewnętrzne tj. Trawniki, chodniki, zjazd do garażu. Wykonano nasadzenia zastępcze.
Więcej Zwiń
Marzec
2018
Prowadzone są prace przy elewacji lekko-mokrej
Prowadzone są prace przy elewacji lekko-mokrej. Kontynuowane jest malowanie ostatniej kl. schodowej, ułożono płytki gresowe na klatkach schodowych oraz korytarzach. Rozpoczęto prace przygotowawcze pod wykonywanie izolacji przeciwwodnej na terenach zewnętrznych. Zakończono montaż wind i zgłoszono do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Zakończono montaż osprzętu elektrycznego w mieszkaniach, korytarzach, klatkach schodowych. Wykonywana jest posadzka żywiczna w garażu podziemnym i komórkach lokatorskich.
Więcej Zwiń
Luty
2018
Zakończono wykonywanie tynków oraz posadzek w mieszkaniach
Zakończono wykonywanie tynków oraz posadzek w mieszkaniach. Prowadzony jest biały montaż osprzętu elektrycznego wraz z oprawami na kl. schodowych. Prowadzony jest montaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych. Kontynuowane są prace przy elewacji budynku oraz prace gresiarskie wewnątrz. Wykonano malowanie kl. schodowej 3.
Więcej Zwiń
Styczeń
2018
Zakończono tynki w mieszkaniach, a obecnie wykonywane są tynki na kl. schodowych oraz w usługach
Zakończono tynki w mieszkaniach, a obecnie wykonywane są tynki na kl. schodowych oraz w usługach. Kontynuowane są prace związane z instalacjami podposadzkowymi oraz wykonywaniem szlicht w mieszkaniach i częściach wspólnych. W mieszkaniach kl. 3 rozpoczęto biały montaż a na klatce schodowej wykonano okładzinę z gresów wraz z cokołami. Rozpoczęto prace związane ze szpachlowaniem części wspólnych kl. 3. Na garażu przystąpiono do przygotowywania podłoża pod ułożenie żywicy oraz wykonano frezowanie pod odwodnienie liniowe. Montowane są słupki balustrad zewnętrznych oraz przystąpiono do wykonywania szlichty na elewacji.
Więcej Zwiń
Grudzień
2017
Wykonano szlichty cementowe na kl. 3 oraz rozpoczęto wykonywanie na kl. 2
Wykonano szlichty cementowe na kl. 3 oraz rozpoczęto wykonywanie na kl. 2. Kontynuowane są prace związane z instalacjami podposadzkowymi i podtynkowymi, instalacyjnymi na garażu, pracami tynkarskimi oraz robotami elewacyjnymi - wyklejono ściany styropianem. Montowane są witryny aluminiowe usług oraz drzwi wejściowe do budynku. Zamontowano grzejniki na kl. 3. Zakończono ściany działowe i zamurówki. Wykonano kominy na dachu i przystąpiono do wykonywania elewacji na kominach. Zakończono wykonywanie papy podkładowej na dachu przystąpiono do wykonywania ostanie warstwy papy wierzchniego krycia.
Więcej Zwiń
Listopad
2017
Zakończono tynki w mieszkaniach kl. 3
Zakończono tynki w mieszkaniach kl. 3, obecnie wykonywane są tynki w mieszkaniach kl. 1 i kl. 2. Rozpoczęto wykonywanie instalacji podposadzkowych oraz kontynuowane są prace związane z instalacjami podtynkowymi. Na garażu prowadzone są prace instalacyjne. Wykonano węzeł cieplny oraz przyłącza. Wyklejono około 60% styropianu elewacji budynku. Kontynuowane są prace dekarskie na dachu budynku, zakończono izolację przeciwwodną balkonów wraz z montażem obróbek blacharskich
Więcej Zwiń
Październik
2017
Rozpoczęto wykonywanie tynków gipsowych w mieszkaniach oraz cementowo-wapiennych w części podziemnej budynku
Rozpoczęto wykonywanie tynków gipsowych w mieszkaniach oraz cementowo-wapiennych w części podziemnej budynku. Wykonano docieplenie stropu garażu z wełny Lameli pod częścią mieszkalną budynku oraz wykonuje się obecnie docieplenie ścian klatek schodowych. Kontynuowane są prace instalacyjne podtynkowe w mieszkaniach, wykonano piony kanalizacji sanitarnej. oraz deszczowej. Wykonywane są instalacje na garażu oraz przyłącza. Rozpoczęto prace związane z elewacją. Wykonano papę papę podkładową na dachu budynku.
Więcej Zwiń
Wrzesień
2017
Zakończono wykonywanie konstrukcji budynku
Prowadzony jest montaż stolarki PCV, obecnie zamontowano 90% okien. Kontynuowane są prace murarskie na lokalach i częściach wspólnych budynku. Zakończono ściany działowe na kl. 3 i przystąpiono do wykonywania instalacji podtynkowych. Rozpoczęto prace związane z izolacją dachu.
Więcej Zwiń
Sierpień
2017
Wykonywane są ściany murowane garażu, ściany osłonowe na kondygnacji III i IV
Wykonywane są ściany murowane garażu, ściany osłonowe na kondygnacji III i IV. Kontynuowane są prace nad ścanami murowanymi działowymi na parterze oraz na kondygnacji II. Zakończono wykonywanie ścian nośnych murowanych oraz elementów pionowych żelbetowych. Wykonywane jest zbrojenie ostatniej sekcji stropodachu. Przystąpiono do montażu drzwi technicznych na garażu. Kontynuowane są prace związane z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej garażu. Trwają prace wykończeniowe węzła C.O.
Więcej Zwiń
Lipiec
2017
Kontynuowane są prace z konstrukcją budynku
Kontynuowane są prace z konstrukcją budynku. Szalowany jest strop kondygnacji IV oraz na ukończeniu są ściany i słupy kondygnacji III zarówno betonowe jak i murowane. Prowadzone są prace murowe ścian osłonowych z cegły ceramicznej oraz ścian murowanych licowych w garażu z cegły silikatowej. Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej w garażu.
Więcej Zwiń
Czerwiec
2017
Kontynuowane są prace konstrukcyjne na budynku
Kontynuowane są prace konstrukcyjne na budynku. Obecnie wykonywane są prace związane z szalowaniem stropu nad parterem kl. 1, Zakończono wykonywanie pionów parteru, prowadzone są prace betonowe i zbrojarskie ścian i słupów w poziomie +1. Wykonywane są ściany murowane nośne z cegły silikatowej gr. 25cm. Przygotowano garaż pod prace instalacyjno montażowe oraz rozpoczęto wykonywanie obsypki budynku.
Więcej Zwiń
Maj
2017
Zakończono wykonywanie robót ziemnych oraz fundamentowych
Zakończono wykonywanie robót ziemnych oraz fundamentowych. Wykonano stan zero Budynku w części A i prowadzone są prace zbrojarskie ścian i słupów parteru. W części B budynku kontynuowane są prace zbrojarskie ścian garażu oraz wykonywany jest strop nad garażem.
Więcej Zwiń
Kwiecień
2017
Rozpoczęto wykonywanie szalowania stropu nad garażem
Rozpoczęto wykonywanie szalowania stropu nad garażem. Kontynuowane są prace zbrojarskie i betonowe ścian garażu. Rozpoczęto zbrojenie ostatniej sekcji płyty fundamentowej. Ustawiono dźwig wieżowy.
Więcej Zwiń
Marzec
2017
Wykonywanie zbrojenia oraz uziomu kolejnych sekcji płyty fundamentowej
Wykonywanie zbrojenia oraz uziomu kolejnych sekcji płyty fundamentowej. Zabetonowano sekcję 1 płyty fundamentowej. Rozpoczęto wykonywanie zbrojenia ścian fundamentowych.
Więcej Zwiń
Luty
2017
Wykonywane są roboty ziemne oraz betonowanie podkładu pod płytę fundamentową
Wykonywane są roboty ziemne oraz betonowanie podkładu pod płytę fundamentową - chudy beton gr. 10cm. Zbrojenie sekcji płyty fundamentowej wykonywanej w technologii " białej wanny"
Więcej Zwiń
Jeżeli mają Państwo pytania związane z wyborem lub zakupem nieruchomości
© Copyright. Kalter 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone