sampl45a sampl45a sampl45a
Apartamenty Marymoncka II
ul. Marymoncka
Projekt inwestycyjny pn.: „Apartamenty Marymoncka II”, którego realizacji podjęła się Spółka KALTER we współpracy z Inwestorem, którym jest WAN S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80 lok. 10, 00-175 Warszawa, obejmuje realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 33/2, 44/2, 44/4, 44/6 i 79/4  z obrębu 7-04-07 przy ul. Marymonckiej w Warszawie w dzielnicy Bielany.
Główne parametry inwestycji są następujące: powierzchnia całkowita - 6262,35 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań - 3138,36 m2; kubatura budynku - 20.995,00 m3; ilość kondygnacji podziemnych - 1; ilość kondygnacji nadziemnych - 7; ilość lokali mieszkalnych - 48 szt.; powierzchnie lokali wahają się od 27 m2 do 172 m2. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji IV kwartał 2020 r. 

 

Postęp prac na budowie
Wrzesień 2019
W miesiącu wrześniu zakończono wykonywanie palisady DSM jako zabezpieczenia ścian wykopu.
więcej

W miesiącu wrześniu zakończono wykonywanie palisady DSM jako zabezpieczenia ścian wykopu.

Kontynuowane są prace przy wykopie i wywozie urobku. Na etapie początkowym jest wykonywanie betonu podkładowego oraz montaż zbrojenia płyty fundamentowej.

Sierpień 2019
Prace palowe (zabezpieczenie ścian wykopu) rozpoczęto od dnia 14.08.2019.
więcej

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.07.2019. Prace palowe (zabezpieczenie ścian wykopu) rozpoczęto od dnia 14.08.2019. W miesiącu sierpniu wykonano wiercenie i montaż pali stalowych ściany berlińskiej. Dalsze prace polegać będą na realizacji pali DSM we wskazanych projektem lokalizacjach, montażu opinki drewnianej ściany berlińskiej oraz głębieniu wykopu.