sampl45a sampl45a sampl45a
Apartamenty Marymoncka II
ul. Marymoncka
Projekt inwestycyjny pn.: „Apartamenty Marymoncka II”, którego realizacji podjęła się Spółka KALTER we współpracy z Inwestorem, którym jest WAN S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80 lok. 10, 00-175 Warszawa, obejmuje realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 33/2, 44/2, 44/4, 44/6 i 79/4  z obrębu 7-04-07 przy ul. Marymonckiej w Warszawie w dzielnicy Bielany.
Główne parametry inwestycji są następujące: powierzchnia całkowita - 6262,35 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań - 3138,36 m2; kubatura budynku - 20.995,00 m3; ilość kondygnacji podziemnych - 1; ilość kondygnacji nadziemnych - 7; ilość lokali mieszkalnych - 48 szt.; powierzchnie lokali wahają się od 27 m2 do 172 m2. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji IV kwartał 2020 r. 

 

Postęp prac na budowie
Styczeń 2020
W ostatnim czasie zakończono wykonywanie stropu nad garażem.
więcej

W ostatnim czasie zakończono wykonywanie stropu nad garażem. Wykonano także izolację termiczną w strefie przemarzania ścian garażu oraz zasypki wokół budynku.

 

Z przyczyn formalno - prawnych budowa została wstrzymana.

 

Grudzień 2019
W grudniu zabetonowano strop nad garażem w sekcji 2
więcej

W grudniu zabetonowano strop nad garażem w sekcji 2, a także wykonano zbrojenie rampy wjazdowej do garażu. Rozpoczęto montaż zbrojenia stropu nad garażem w sekcji  1 oraz montaż zbrojenia ścian i słupów poz. +1 w sekcji 2.

W przyszłym miesiącu planowane jest zakończenie zbrojenia i betonowania stropu nad garażem w sekcji 1 oraz wykonanie zasypek wokół budynku.

 

Listopad 2019
Zakończono zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej.
więcej

W listopadzie zakończono zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej.  W trakcie są roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem ścian i słupów garażu. Rozpoczęto szalowanie i zbrojenie stropu nad garażem. Na grudzień planowane są prac związane ze zbrojeniem i betonowaniem ścian i słupów parteru.

 

Październik 2019
Zakończono wykonywanie ściany berlińskiej.
więcej

W miesiącu październiku  zakończono wykonywanie ściany berlińskiej jako zabezpieczenia ścian wykopu, tym samy zabezpieczenie ścian wykopu jako palisada DSM i ściana berlińska zostało zakończone. Zakończono wykonywanie betonu podkładowego.

Obecnie trwają prace przy montażu zbrojenia oraz betonowaniu płyty fundamentowej.

Ustawiono żuraw wieżowy do transportu pionowego

Rozpoczęto zbrojenie ścian i słupów podziemia.

W listopadzie planowane jest rozpoczęcie szalowania i zbrojenia stropu nad garażem.

 

Wrzesień 2019
W miesiącu wrześniu zakończono wykonywanie palisady DSM jako zabezpieczenia ścian wykopu.
więcej

W miesiącu wrześniu zakończono wykonywanie palisady DSM jako zabezpieczenia ścian wykopu.

Kontynuowane są prace przy wykopie i wywozie urobku. Na etapie początkowym jest wykonywanie betonu podkładowego oraz montaż zbrojenia płyty fundamentowej.

Sierpień 2019
Prace palowe (zabezpieczenie ścian wykopu) rozpoczęto od dnia 14.08.2019.
więcej

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 25.07.2019. Prace palowe (zabezpieczenie ścian wykopu) rozpoczęto od dnia 14.08.2019. W miesiącu sierpniu wykonano wiercenie i montaż pali stalowych ściany berlińskiej. Dalsze prace polegać będą na realizacji pali DSM we wskazanych projektem lokalizacjach, montażu opinki drewnianej ściany berlińskiej oraz głębieniu wykopu.