sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a

O grupie

Kalter Sp. z o. o. jest jedną z dynamiczniej rozwijających się firm budowlanych w Polsce. Posiadamy bogate doświadczenie jako Generalny Wykonawca inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.
 
Kalter Sp. z o. o. to uznana na rynku firma budowlana, posiadająca bogate doświadczenie jako Generalny Wykonawca inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Jesteśmy sprawną firmą wykonawczą potrafiącą realizować dowolne projekty budowlane o złożonym stopniu trudności, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów funkcjonowania.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, zapewniamy profesjonalną, stałą współpracę z Inwestorem oraz pewność, że powierzone nam zadania znajdują się w rękach fachowców.

Za cel postawiliśmy sobie, aby współpraca z naszą firmą oraz realizowane przez nas inwestycje przynosiły wymierne korzyści naszym Klientom.

 

 
 

 

 

Postawione sobie cele chcemy osiągnąć poprzez:

Partnerskie relacje z klientem

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe dostosowanie się do Ich specyficznych potrzeb.

Oferujemy przejrzyste zasady współpracy poparte sprawną komunikacją z Klientem (przejrzysta struktura organizacyjna firmy umożliwia szybki dostęp do osób decyzyjnych).

Gwarantujemy współpracę z Klientem w celu optymalizacji rozwiązań projektowych.


Profesjonalną kadrę

Kalter Sp. z o. o. posiada certyfikat "Standardy Zatrudnienia Fair Play". Warunki Standardu Zatrudnienia Fair Play określają zasadnicze wymagania związane z prowadzeniem zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z koncepcją włączenia do systemu zarządzania przedsiębiorstwem zarówno etyki biznesu, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. System ten ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników w tworzenie sukcesu przedsiębiorstwa.

Nasza kadra to doświadczeni i wykwalifikowani inżynierowie zarówno z branży budowalnej, jak też elektrycznej i sanitarnej, którzy są w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, jakie niesie ze sobą proces inwestycyjny.

 

Sprawne zarządzanie

Spółka wdrożyła zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP i CRM, które pozwalają skutecznie zarządzać i monitorować działalność gospodarczą Spółki, a w szczególności ułatwiać analizę zdarzeń zachodzących na poszczególnych kontraktach budowlanych.

Stały monitoring prowadzonej działalności, w szczególności nadzór nad wykonaniem budżetów oraz realizacją harmonogramów poszczególnych zleceń budowlanych w znacznym stopniu ogranicza ryzyko biznesowe.