sampl45a sampl45a sampl45a
Parkur Residence
ul. Kłobucka

Przedmiotem projektu jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie.

 

Etap A1 inwestycji, którego realizacji podjęła się Spółka KALTER we współpracy z Inwestorem, którym jest YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A1, wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę wewnętrznej drogi dojazdowej, utwardzonych dojść pieszych, dwóch śmietników oraz placu zabaw, zieleni i małej architektury.

 

Główne parametry Etapu A1 są następujące: powierzchnia całkowita - 13 898,84 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań - 7.022,68 m2; kubatura budynku - 43.515,03 m3; wysokość budynku - 36,4 m; ilość kondygnacji podziemnych - 2; ilość kondygnacji nadziemnych - 11; ilość lokali mieszkalnych - 132 szt.  

Postęp prac na budowie
Wrzesień 2019
Wykonano kotwienie ścianki berlińskiej wraz z opinką w 95%.
więcej

 Wykonano  kotwienie  ścianki  berlińskiej  wraz  z  opinką  w 95%.  Ku końcowi zbliżają się także prace ziemne /wykop/  pod  budynek  .

Trwa wykonywanie podkładu  betonowego  pod  posadowienie fundamentów .

Wykonano  zbrojenie  fundamentu  1  części  płyty  fundamentowej  wraz  z kotwą  pod  posadowienie żurawia wieżowego.

Sierpień 2019
Zorganizowano zaplecze budowy.
więcej

Zorganizowano  zaplecze  budowy  i zawiercono  pale do wykonywania  ścianki  berlińskiej.

Obecnie trwają  prace związane  z wykopem,  montażem  zabezpieczenia ścian  wykopu 

oraz kotwienie  konstrukcji  ścianki  berlińskiej.