sampl45a sampl45a sampl45a
Parkur Residence
ul. Kłobucka

Przedmiotem projektu jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie.

 

Etap A1 inwestycji, którego realizacji podjęła się Spółka KALTER we współpracy z Inwestorem, którym jest YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A1, wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę wewnętrznej drogi dojazdowej, utwardzonych dojść pieszych, dwóch śmietników oraz placu zabaw, zieleni i małej architektury.

 

Główne parametry Etapu A1 są następujące: powierzchnia całkowita - 13 898,84 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań - 7.022,68 m2; kubatura budynku - 43.515,03 m3; wysokość budynku - 36,4 m; ilość kondygnacji podziemnych - 2; ilość kondygnacji nadziemnych - 11; ilość lokali mieszkalnych - 132 szt.  

Postęp prac na budowie
Kwiecień 2020
Zakończono prace żelbetowe na budynku.
więcej

Zakończono  prace  żelbetowe na budynku.  Wykonano  konstrukcje  murowe ścian  osłonowych  i  międzylokalowych  na  dziewięciu   poziomach  budynku.  Wykonano  ścianki działowe  z  multigipsu   na ośmiu poziomach i konstrukcje  murowe  kominów  na  dachu  budynku. Kontynuowany  jest  montaż  stolarki  okiennej. Trwają  prace  instalacji  elektrycznych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu,  szachtach  instalacyjnych  klatek  schodowych, oraz prace  instalacji  sanitarnych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu i  w  pionach  instalacyjnych klatek  schodowych. Wykonywane  są  prace  izolacji  przeciwwilgociowej  na  balkonach  oraz  na dachu  budynku. Niedawno rozpoczęto  prace  tynkarskie na kl. nr.A.

Marzec 2020
Zazbrojono 40% powierzchni zaszalowanej.
więcej

Zazbrojono  40%  powierzchni  zaszalowanej.  

Rozpoczęto  montaż  stolarki  okiennej  na  budynku.

Wykonano  konstrukcje  murowe ścian  osłonowych  i  międzylokalowych  na  siedmiu  poziomach  budynku, oraz  ścianki działowe  z  multigips  w  25  lokalach.

Trwają  prace  instalacji  elektrycznych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu  oraz  szachtach  instalacyjnych  klatek  schodowych.

W trakcie są także prace  instalacji  sanitarnych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu oraz  w  pionach  instalacyjnych klatek  schodowych.

 

Luty 2020
Zakończono betonowanie stropu nad poziomem +7.
więcej

Zakończono  betonowanie  stropu  nad  poziomem  +7. Wykonano  konstrukcje  murowe ścian  osłonowych  i  międzylokalowych  na  pięciu  poziomach  budynku oraz izolację  termiczną  stropu wraz  z  natryskiem  w powierzchni  garażowej na -1.

Obecnie trwają  prace  instalacji  elektrycznych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu, a także prace  instalacji  sanitarnych  na  poziomie  -2 i -1  w  garażu.

 

Styczeń 2020
Zakończono betonowanie stropu nad poziomem +4.
więcej

Zakończono  betonowanie  stropu  nad  poziomem  +4. Wykonano  szalunek  i  zbrojenie   stropu   nad  poziomem  +5  w  obszarze  klatki  nr. 2 i 3, a także wykonano  zasypki    wokół  fundamentów  budynku  do  poziomu    stropu 0.

Wykonane zostały  prace  izolacyjne  przeciwwodne i  termiczne  fundamentów  budynku do  wys. 1,20m  od poziomu  0. Wykonano  konstrukcje  murowe  w  garażu  na poziomie -2 i -1. Rozpoczęto  murowanie  ścian  osłonowych i międzylokalowych na poziomie parteru i pierwszego  piętra.  Na etapie początkowym są też prace związane z instalacją  elektryczną  w  garażu  na poziomie -2. Zdemontowano  i  wywieziono  konstrukcje  stalowe  kotwiące  ściankę  berlińską.

 

Grudzień 2019
Zakończono betonowanie stropu nad poziomem +1
więcej

Zakończono  betonowanie  stropu  nad  poziomem  +1,   zabetonowano 50% stropu nad  poziomem +2. Rozpoczęto   elementy  pionowe /słupy i ściany/poziomu  +3  z  obszaru  klatki  nr.3. Wykonano  szalunek  i  zbrojenie   stropu   nad  poziomem  +1  w  obszarze  klatki  nr. 1 i 2 oraz zasypki    wokół  fundamentów  budynku  do  poziomu  1,2m  poniżej  stropu 0.

Rozpoczęto  prace  izolacyjne  fundamentów  budynku oraz rozpoczęto  prace  murarskie  w garażu  poziom -2.

 

Listopad 2019
Zakończono betonowanie stropu nad poziomem zero.
więcej

Zakończono  betonowanie  stropu  nad  poziomem  zero. Wykonano   elementy  pionowe /słupy i ściany/ poziomu  parteru  z  obszaru  klatki  nr.3. Wykonano także  szalunek  stropu  nad  parterem  w  obszarze  klatki  nr. 3. Rozpoczęto  wykonywanie  zasypek  wokół  fundamentów  budynku

Październik 2019
Zakończono betonowanie płyty fundamentowej
więcej

Zakończono  betonowanie  płyty  fundamentowej. Wykonano   elementy  pionowe  - słupy i ściany poziomu -2 w 95%. 

W połowie jest wykonywaniu  stropu  nad  -2.

Na placu budowy zmontowano  2  żurawie  wiezowe.

Wrzesień 2019
Wykonano kotwienie ścianki berlińskiej wraz z opinką w 95%.
więcej

 Wykonano  kotwienie  ścianki  berlińskiej  wraz  z  opinką  w 95%.  Ku końcowi zbliżają się także prace ziemne /wykop/  pod  budynek  .

Trwa wykonywanie podkładu  betonowego  pod  posadowienie fundamentów .

Wykonano  zbrojenie  fundamentu  1  części  płyty  fundamentowej  wraz  z kotwą  pod  posadowienie żurawia wieżowego.

Sierpień 2019
Zorganizowano zaplecze budowy.
więcej

Zorganizowano  zaplecze  budowy  i zawiercono  pale do wykonywania  ścianki  berlińskiej.

Obecnie trwają  prace związane  z wykopem,  montażem  zabezpieczenia ścian  wykopu 

oraz kotwienie  konstrukcji  ścianki  berlińskiej.