sampl45a sampl45a sampl45a
Woronicza
ul. Woronicza/Suwak w Warszawie

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. wyłonił Generalnego Wykonawcę na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą położonego w dzielnicy Mokotów w Warszawie przy ul. Woronicza / Suwak. Swój wybór potwierdził zawartą w dniu 23.10.2018 r. Umową na Generalne Wykonawstwo ze Spółką KALTER z siedzibą przy ul. Augustowskiej 8 w Białystoku.

W ramach zawartego kontraktu Spółka KALTER zrealizuje budynek mieszkalny, którego Autorem jest Pracownia Projektowa MAZM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fortecznej 14, o 1 kondygnacji podziemnej i 9-ciu kondygnacjach nadziemnych. Łączna powierzchnia całkowita budynku wynosi 12.044,84 m2 i łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i lokalu usługowego 6.305,14 m2, na które składa się 97 szt. lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy.

Pierwsze prace przygotowawcze przy budowie budynku rozpoczęły się już w październiku 2018 r., a oddanie inwestycji do użytku zaplanowane zostało na lipiec 2020 roku.

Zawarta umowa to kolejna już wspólna realizacja Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. i KALTER Sp. z o.o., która potwierdza, że poprzednie realizacje zakończyły się obopólnym sukcesem, a zaufanie jakim obdarzył KALTER Sp. z o.o. Inwestor zlecając realizację kolejnego projektu stanowi potwierdzenie stabilnej pozycji rynkowej KALTER Sp. z o.o. jako wiarygodnego i rzetelnego Generalnego Wykonawcę.

Postęp prac na budowie
Październik 2019
Trwa kontynuacja robót murowych i montażu stolarki okiennej.
więcej

 Trwa kontynuacja robót murowych i montażu stolarki okiennej, a także roboty instalacyjne, elektryczne i wodno – kanalizacyjnych.

Zakończono izolację przeciwwodna dachu.

Rozpoczęto tynkowanie lokali i roboty elewacyjne.

Wrzesień 2019
Trwają końcowe prace związane z murowaniem ścian osłonowych.
więcej

Trwają końcowe prace związane z murowaniem ścian osłonowych. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej, izolacje dachu, montaż rozdzielni elektrycznych i kablowanie tras oraz montaż węzła cieplnego. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne z montażem zbiornika kompensacyjnego. Szykujemy się do rozpoczęcia tynkowania lokali.

 

Sierpień 2019
Trwa zbrojenie stropu nad ostatnią kondygnacją.
więcej

Trwa zbrojenie stropu nad ostatnią kondygnacją. W trakcie są także roboty murowe na kondygnacjach +3, +4, +5.

W garażu rozpoczęto układanie izolacji termicznej ścian  oraz trwa montaż instalacji.

Na etapie początkowym jest także montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych w lokalach i częściach wspólnych kondygnacji naziemnej.

Lipiec 2019
Wykonano konstrukcję elementów pionowych kondygnacji +7
więcej

Wykonano konstrukcję elementów pionowych kondygnacji +7.

Trwają roboty murowe na kondygnacjach +1, +2, +3.

Wykonano izolację termiczną stropu garażu w poziomie -1.

Rozpoczęto montaż instalacji: elektrycznych, wodociągowo -  kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

Czerwiec 2019
W tej chwili trwają prace żelbetowe na kondygnacji +5
więcej

W tej chwili trwają prace żelbetowe na kondygnacji +5 i prace kosmetyczne na całym budynku. Zostały również rozpoczęte roboty murowe na parterze.

Maj 2019
W maju wykonane zostały pełne kondygnacje do +2
więcej

W maju wykonane zostały pełne kondygnacje do +2 i część pionów na kondygnacji +3.

Kwiecień 2019
Jesteśmy w trakcie wykonywania stropu nad poziomem parteru
więcej

Jesteśmy w trakcie wykonywania stropu nad poziomem parteru. Wykonano go w 20%. Kontynuujemy także wykonywanie pionów kondygnacji +1 i na dzień dzisiejszy wynosi około 80% całości na tym poziomie. Prowadzone są równocześnie prace instalacji odgromowej, rozpoczęto prace przyłączy kanalizacyjnych i deszczowych na naszym terenie budowy. Rozpoczęły się prace zasypujące przestrzeń między ścianami fundamentowymi, a ścinakami szczelnymi. W ostatnim czasie wykonano także zjazd rampą z poziomu parteru na parking podziemny.

Marzec 2019
Zakończyliśmy wylewanie płyty fundamentowej.
więcej

Zakończyliśmy wylewanie płyty fundamentowej. Zostały wykonane piony kondygnacji – 1 w 70%. W dalszym ciągu kontynuowane są prace instalacji odgromowej. W najbliższym czasie planujemy zakończenie pionów kondygnacji – 1 oraz stropu nad poziomem -1.

Luty 2019
W chwili obecnej zakończyło się wylewanie chudego betonu pod płytę fundamentową.
więcej

W chwili obecnej zakończyło się wylewanie chudego betonu pod płytę fundamentową. Płyta fundamentowa zakończona jest w 80 %, wylewanie ostatniej działki planowane jest na 6 marca. Rozpoczęte zostało wykonywanie pionów kondygnacji -1. Kontynuowane są w dalszym ciągu  prace instalacji podposadzkowej i odgromowej. W najbliższym czasie planujemy zakończenie płyty fundamentowej, kontynuowanie pionów kondygnacji – 1 oraz rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropu nad poziomem -1.

Styczeń 2019
Jesteśmy na etapie wylewania chudego betonu pod płytę fundamentową
więcej

Jesteśmy na etapie wylewania chudego betonu pod płytę fundamentową. Wykonujemy również kolejne fragmenty  płyty fundamentowej wraz z instalacją  odgromową i podposadzkową.

Grudzień 2018
Do chwili obecnej zostało wykonane zabezpieczenie wykopu.
więcej

Do chwili obecnej zostało wykonane zabezpieczenie wykopu, trwają roboty ziemne, a następnie wykonana zostanie płyta fundamentowa.